Als je bepaalde klanten geen toegang wil geven tot online reserveren dat doe je als volgt:

ga naar beheer > klanten
klik op klant welke je wilt blokkeren
En ving Blokkeren rechts onder aan
klik opslaan

Als de klant vervolgens online afspraak wilt maken krijgt deze een melding niet mogelijk is.

Als de klant vervolgens online wilt boeken krijgt deze de melding :